PRODAJNI PROGRAM


STROJI IN PRIKLJUČKI:

Prodajamo stoje in priključke naslednjih znamk – KRPANUNIFORESTTAJFUNINO BREŽICETEHNOS, ITD…

OPREMA: 

Prodajamo različne vrste opreme :

REZERVNI DELI:

 • rezervni deli za stroje,
 • olja in maziva,
 • rezervi deli za traktorje in priključke,
 • rezervni deli za mesoreznice,
 • sejalnike,
 • cisterne za gnojevko.

GRADBENI MATERIAL

 • cement,
 • maltit,
 • razne malte,
 • kritina,
 • mreže za betoniranje,
 • cevi,
 • jaški,..

PRIPOMOČKI ZA DOM IN VRT

 FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

  • škropiva,
  • herbicidi,
  • insekticidi,
  • herbicidi
  • druga sredstva.