CONTATTI


Agraria Koron Volčja Draga d.o.o.

Volčja Draga 61b
5293 Volčja Draga

telefono : 00386-5-395-50-07
00386-5-395-50-06
00386 51 361 770

Email:  ales.koron@siol.net

ORARIO:
lunedi – venerdi : 8.00 – 18.00
sabato:  8.00 – 12.30