Novost pri prodaji rodenticidov!!


Pri prodaji rodenticidov ločimo splošne uporabnike in poklicne uporabnike.

Splošni uporabniki so uporabniki, ki rodenticide potrebujejo za zatiranje glodavcev v svojih domovih. Ti uporabniki bodo po koncu prehodnega obdobja (po 1.9.2018) lahko kupovali samo rodenticide z manj kot 0,030 g/kg aktivne snovi ter v manjših pakiranjih (150 g za mehko in žitno vabo, do 300 g za parafinske bloke). Biotehovi rodenticidi, ki jih bodo lahko kupovali splošni uporabniki so naslednji:

 • DESANT X modra vaba, 150 g
 • DESANT X parafinski bloki, 200 g
 • BROMRAT mehka vaba, 150 g
 • BROMRAT žitna vaba, 150 G
 • BROMRAT parafinski bloki, 250 g

Vsi ti izdelki so lahko prosto na policah. Na embalaži tudi piše, da je za splošno uporabo.

Poklicni uporabniki so vsi uporabniki, ki rodenticide potrebujejo pri opravljanju svoje dejavnosti (na primer mlinarji, peki, trgovci, gostinstvo, ipd.). To so tudi kmetje. Ti uporabniki lahko tudi po 1.9.2018 kupujejo rodenticide z 0,050 g/kg aktivne snovi. Tudi pakiranja ostajajo enaka. Ker gre za poklicne uporabnike, Urad za kemikalije pričakuje, da trgovina lahko pokaže komu je prodala te rodenticide. To je možno zagotoviti na način, da trgovina kupcu izda račun na katerem so podatki o kupcu (ime in priimek ali naziv, naslov, davčna številka). Ti podatki so potem shranjeni v bazi podatkov trgovine. Trgovina seveda ne more preveriti ali je nekdo res poklicni uporabnik. To je odgovornost kupca, ki pa je trgovcu seveda dal svoje podatke in inšpektorji lahko potem preverijo pri kupcu ali je res poklicni uporabnik.

Biotehovi rodenticidi namenjeni poklicnim uporabnikom so:

 • DESANT modra vaba, 400 g
 • BROMRAT PRO mehka vaba, 500 g
 • BROMRAT PRO žitna vaba, 500 g

Poleg tega se poklicnim uporabnikom do odprodaje stare embalaže (ki pa je označena z dodatnimi belimi nalepkami, tudi s stavkom za poklicno uporabo) lahko prodajajo še nekateri drugi izdelki in sicer:

 • DESANT modra vaba, 200 in 400 g
 • DESANT parafinski bloki, 200 g
 • BROMRAT mehka vaba, 250 in 500 g
 • BROMRAT žitna vaba, 250 in 500 g
 • BROMRAT parafinski bloki, 250 g

Izdelke namenjene poklicnim uporabnikom priporočamo, da shranjujete tako, da niso prosto dostopni kupcem in da jih kupcem izroči prodajalec.

 

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO V TRGOVINI AGRARIA KORON!